MATRÍCULA


Aceso

Admisión

Tramitación da matrícula

Documentación a presentar

Prezo

 

MATRICULA NO MASTER

(Pendente de aprobación.)

Podes acceder ás condicións detalladas da convocatoria de matrícula en másteres da Universidade de Vigo na sección correspondente ó Servizo do Alumnado.

A normativa aplicable á matrícula nos másters da Universidade de Vigo foi aprobada pola Comisión de Estudos de Postgrado na reunión do 4 de mayo de 2012, pola que se resolve publicar as normas de acceso, admisión e matrícula para o curso 2012/2013 nos estudos oficiais conducentes ao título de Mestrado Universitario.

Calendario de matrícula en estudos oficiais de máster curso 2012 – 2013

1º Prazo

Preinscrición: 29 xuño-4 xullo

Listado provisional: 12 xullo

Reclamacións: 13-17 xullo

Listado definitivo: 19 xullo

Matrícula: 20-23 xullo

2º Prazo

Preinscrición: 27 agosto-3 setembro

Listado provisional: 10 setembro

Reclamacións: 11-13 setembro

Listado definitivo: 14 setembro

Matrícula: 15-18 setembro

3º Prazo

Preinscrición: 27 septiembre-1 outubro

Listado provisional: 5 outubro

Reclamacións: 6-9 outubro

Listado definitivo: 11 outubro

Matrícula: 12-15 outubro